Ärimudel

Koostöövõimalusi Sillamäe sadamaga on mitmeid, alates ühekordsest või pikemast veolepingust ja lõpetades maakasutuslepinguga kuni 99 aastaks. Sillamäe sadam leiab koos teiega teie ettevõttele parima lahenduse.

Levinuim koostöö variant on kõikvõimalike eksport-, import- või transiitkaupade vedu läbi sadama, kasutades seal töötavate terminalide ja raudteejaama teenuseid. Selleks tuleb kontakteeruda olenevalt kaubaliigist vastava terminaliga või sadama kommertsteenistusega (vt. ptk. Kaubakäitlus).

Teine võimalus on oma äri rajamine sadama territooriumil asuvasse tööstusparki kaupade käitlemiseks (terminal, jaotuskeskus vms), tootmise arendamiseks kohapeal (tehas) või teenuste osutamiseks, mis on seotud sadama ja selle koostööpartnerite tegevusega (vt. ptk. Tööstuspark).

Näpunäiteid investeerimiseks: inglise keeles, vene keeles.

Kaubakäitlus

Sillamäe sadamas teenindatakse kaupu ja laevu ööpäevaringselt 7 päeva nädalas.

Käideldakse praktiliselt kõiki veoste tüüpe: kuiv- ja vedellasti, puiste-, üld-, projekti- ja konteinerkaupu.

Kaubavedu toimub meritsi, raudtee- ja autotranspordiga.

Kaubasaatjaile ja -saajaile pakutakse kõige erinevamaid sadamateenuseid – laevade lastimine-lossimine, kaubavedu, laoteenused, tollimaakleriteenused, ekspedeerimisteenused, kaupade komplekteerimine, pakendamine jne.

Soovi korral korraldada kaupade vedu läbi Sillamäe sadama soovitame kõigepealt pöörduda sadama kontori poole Sillamäel või multifunktsionaalse terminali Silsteve poole:


AS SILLAMÄE SADAM
Kesk 2, 40231 Sillamäe
Tel: +372 392 9150
Faks: +372 392 9177
e-post:

SILSTEVE AS
Kesk 2, 40231 Sillamäe
Tel: +372 392 9200
Faks: +372 392 9207
e-post:

Tööstuspark

Sillamäe sadam on landlord- tüüpi sadam, mille maismaa territoorium ulatub 750 hektarini. Sellest üle poole võtavad enda alla sadama enda rajatised (kaid, raudteejaam, teedevõrgustik jms.), 4 terminali, soojuselektrijaam Silpower AS, Silport Kinnisvara AS, keskkonnateenuste firma AS Ökosil ja mitmed teised tootmis- ja muud ettevõtted, mida on kokku ligi 70. Kõik nad moodustavad omalaadse Sillamäe sadama klastri.

Sadama-alal on üle 300 ha vaba pinda tööstusettevõtete, kaubaterminalide, jaotuskeskuste vms rajamiseks. Maatükke saab katastriüksustena moodustada vajaliku suurusega vastavalt vajadusele ja leida neile ka sobiv asukoht merele lähemal või sellest kaugemal.

Eelistatult on oodatud koostööpartnerid, kelle tegevusele avaldab soodsat mõju sadama lähedus, sest nemad saavad täiel määral kasutada ära Sillamäe sadama territooriumil tegutsemise eeliseid:

  • hea juurdepääs sadamakaidele, raudteejaamale ja terminalidele;
  • lihtne ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed, kui maanteed mööda;
  • tegutsemine vabatsoonis;
  • kõigi vajalike kommunikatsioonide olemasolu (teedevõrk, veevarustus ja kanalisatsioon, elektri- ja soojusvarustus, telekommunikatsioon);
  • mitmesuguste teenuste saadavus kohapeal (kinnisvara-, turva-, keskkonna-, tolli- ja muud teenused);
  • pikaajalised maakasutuslepingud ja kindel partner – AS Sillamäe Sadam.

Oma koostöö kavandamisel Sillamäe sadamaga on kasulik teada, et sadam on ka ise pidevas arengustaadiumis (vt. ptk. Sadama plaan, Üldplaan). Teie ärimudeli realiseerimine motiveerib sadamat ka oma arengukavade elluviimist.

Soovi korral midagi Sillamäe sadama tööstusparki rajada on otstarbekas kõigepealt pöörduda sadama peakontorisse Tallinna vanalinnas:

AS SILLAMÄE SADAM
Suur-Karja 5, 10140 Tallinn
Tel: +372 640 5271
Fax: +372 640 5279
e-post:


Projektikaup

Sillamäe sadamal ja AS-i SilSteve terminalil on pikaajaline kogemus tööstusprojektide, sealhulgas mittegabariitsete ja raskete veoste käitlemisel. Sillamäe sadamas on projektiveoste kokkupanemiseks ja ajutiseks ladustamiseks üle 110ha lahtist laopinda. Projektikauba kokkupanemist ja/või käitlemist teostavatele ettevõtetele Sillamäe sadama ja AS SilSteve terminali poolt pakutavate teenuste hulgas on elektri- ja veevarustus, turva- ja videovalve, veoste käitlemine, laoarvestus, tolli- ja veodokumentide vormistamine ja muud teenused.

Projektikaupade kokkupanemine sadamas väldib nende tülikat vedu mööda maismaad. Pärast montaaži laaditakse kaup laevale ja ka tolli-, ekspedeerimis- ja muid teenuseid saab korraldada kohapeal.

Soovitame pöörduda multifunktsionaalse terminali Silsteve poole:

SILSTEVE AS
Kesk 2, 40231 Sillamäe
Tel: +372 392 9200
e-post: silsteve@silsteve.ee

www.silsteve.ee

 

 
 
   
Kuidas saaksime Sind aidata?

* Kohustuslikud väljad

Sillamäe sadam
Kesk 2, 40231 Sillamäe

Tel.: (+372) 392 9150
Faks: (+372) 392 9177


E-mail: silport@silport.ee

Arved: arved@silport.ee

 

Ärimudel Kaubakäitlus Tööstuspark ProjektikaupKontakt