Asukoht

Sillamäe Sadam asub Kirde-Eestis, 25 km kaugusel Euroopa Liidu - Venemaa Föderatsiooni piirist.

See on Euroopa Liidu kõige idapoolsem sadam Läänemeres, millel on maismaaühendused Euraasia mandri sihtpunktidega Tallinn – Sankt Peterburg maantee E20 ja Tallinn – Sankt Peterburg raudtee kaudu.

Sillamäe Sadam asub Narva lahes ja on laevadele avatud aastaringselt.

Territoorium

Sadama akvatooriumi pindala on 390,5 ha, kaldapealse maa- ala pindala ulatub 750 hektarini.

Territooriumil on 82 ha avatud laopindu konteinerite, puiste- ja üldkaupade ladustamiseks ning 30 ha sõiduautode, veeremtehnika ja muu ro-ro kauba ladustamiseks, samuti 71 000 m2 kaetud laopindu üld- ja muude kaupade ladustamiseks.

Sadama-alal on üle 300 hektari vaba pinda tööstusettevõtete, kaubaterminalide, jaotuskeskuste vms rajamiseks.

Merekanal on süvendatud ühesuunaline, A-grupi kanal, mis on varustatud nii öö- kui päevanavigatsiooni märkidega ning omab garanteeritud sügavust 16 m (BK77). Kanali telg on kõikide laevade jaoks ühesugune.

Taristu

Süvasadam Silport omab 13 statsionaarset kaid sügavusega 12 kuni 16 meetrit ja pikkusega 175 kuni 319 meetrit, mis lubavad teenindada laevu pikkusega kuni 275 m, laiusega kuni 56 m ja süvisega kuni 15,2 m. Kaide kogupikkus ulatub 3 kilomeetrini.

Sadama raudteejaamas on 14 teed pikkusega 1050 kuni 1500 meetrit; raudteede kogupikkus on 33,9 km. Raudteejaam on laiendatud kaide alale, mis lihtsustab puiste-, konteiner- ja üldkaupade käitlemist.

Sadama raudteevõrku kuulub ka 4,6 km pikkune ühendustee Vaivara jaamani (Eesti Raudtee). Sillamäe raudteejaamal on 6 manöövervedurit.

Sadama maanteede võrgustiku pikkus ulatub 11 kilomeetrini.

Reisiliikluse korraldamiseks ja reisijate teenindamiseks on rajatud reisiterminal.

Raudteejaam

Sillamäe sadama raudteejaam on kaubajaam, mis käitleb mitmeid erinevaid kaubagruppe: naftatooteid, põlevkiviõli, vedelkeemiatooteid, konteinerkaupu, puist- ja üldkaupu.

Kaupade käitlemisega kaasneb ka alljärgnevate raudteeteenuste osutamine:

  • Kaupade ekspedeerimine kuni Vaivara jaamani vastavalt Eesti Raudtee tariifidele ning Vaivara jaamast sadama raudteejaama vastavalt kliendi ja Sillamäe Sadama vahel sõlmitud lepingule.
  • Vagunite etteandmine ja äratoomine laadimise korraldamiseks Sillamäe Sadamale kuuluva veduriga.
  • Sillamäe Sadama raudteeinfrastruktuuri kasutamine, vagunite kaalumine, manöövertööde teostamine, kaubasaatelehtede vormistamine, peale- ja mahalaadimine vastavalt üldhinnakirjale ning kliendiga sõlmitud lepingule.

Raudteejaam on võimeline käitlema kuni 12 miljonit tonni veoseid aastas.


Koolituskeskus

AS Sillamäe Sadam on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud läbi viima vedurijuhi väljaõpet sertifikaadi saamiseks ja vedurijuhi perioodilist täiendusõpet sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks.

Silpower

Silpower AS on 1997. a moodustatud eraõiguslik ettevõte, mis toodab ja tarnib elektrit ja soojust Sillamäe linnale ning Sillamäe vabatsooni territooriumil tegutsevatele ettevõtetele.

Silpower AS varustab tarbijaid järgmiste energialiikidega:

  • elektrienergia
  • soojus
  • aur (0,4 MPa, 250º C)
  • termofikatsiooni vesi
  • tehnoloogiline vesi
  • joogivesi

Kontakt

Silpower AS
Kesk tn. 4, 40231, Sillamäe, Eesti
Tel: +372 39 29110
Faks: +372 39 29151
e-post:
www.silpower.ee  

TruckStop

24.01.2024

Ivangorodi piiripunkt suletakse

 

Venemaa Föderatsioon on ametlikult kinnitanud, et Ivangorodi piiripunkt suletakse ajutiselt seoses rekonstrueerimistöödega sõidukitele alates 01.02.2024. Antud muudatus puudutab Narva ja Sillamäe ootealasid, sest Narva piiripunkt suletakse sõidukitele 01.02.2024 kell 00.00. Narva piiripunkt avatakse sõidukitele uuesti peale Venemaa Föderatsiooni poolse ametliku kinnituse saamist Ivangorodi piiripunkti taasavamise kohta. Venemaa Föderatsiooni poolt saadetud info põhjal lõpetatakse rekonstrueerimistööd 2025 aasta lõpus.

 

Soovitame sõidukiga piiri ületades arvestada võimalike järjekordadega ning mitte jätta piiriületust Narvas viimasele hetkele, sest alates 01.02.2024 kella 00.00 ei saa läbi Narva piiripunkti sõidukid väljuda Venemaa Föderatsiooni ega sealt ka siseneda Eesti Vabariiki. Jalakäijatele jääb piiripunkt avatuks.

 

 

 

 

Veokite piirieelne ooteala Sillamäe TruckStop rajati 2012. aastal koostöös Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sillamäe sadama vahel. Ooteala loomine võimaldas kõrvaldada Narva/Ivangorodi piiriületust ootavate veokite järjekorrad maanteel ja omab positiivset mõju liiklusohutusele, parandab autojuhtide olmetingimusi ning lubab neil paremini kinni pidada töö- ja puhkeaja režiimist. Projekti elluviimisega paranesid oluliselt ka Sillamäe merepiiripunkti töötajate töötingimused.

Parkla hoones asuvad lisaks piiripunkti ametiruumidele ka tollideklarantide kabinetid, tolliinfo elektroonse edastamine tegelevate töötajate tööruumid, olmeruumid, kohvik ja muud vajalikud ruumid. Parkla tegutseb koostöös piiriületuse elektroonilise järjekorrasüsteemiga, mis on rakendatud kõigis Eesti ja Venemaa vahelistes maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) eesmärgiga muuta piiriületamise protsess võimalikult mugavaks ja vältida asjatuid seisakuid.

Siin on võimalus sooritada vajalikud tolliformaalsused, koostada kaupadele tollideklaratsioone, edastada elektroonset tolliinfot üle piiri, võtta sisse koht elektroonses piiriületuse järjekorras jms. Kõik see kiirendab maksimaalselt piiriületust ja väldib ootamist. Valvatav parkimisala mahutab üheaegselt 450 raskeveokit.


Sillamäe Truckstopi kasutamiseks on soovitatav pöörduda ooteala poole:

Tallinn-Narva mnt 182 km

Tööstuse 14
40231 Sillamäe
Tel: +372 39 29 255

või registreerida oma piiriületus Interneti teel www.eestipiir.ee

Kuidas saaksime Sind aidata?

* Kohustuslikud väljad

Sillamäe sadam
Kesk 2, 40231 Sillamäe

Tel.: (+372) 392 9150
Faks: (+372) 392 9177


E-mail: silport@silport.ee

Arved: arved@silport.ee

 

Asukoht Territoorium Taristu Raudteejaam Silpower TruckStopKontakt