• Tere tulemast Euroopa Liidu idapoolseimasse sadamasse!
Sillamäe sadam  /  Raudteejaam  /  Kliendile

Kliendile

Töö klientidega toimub vastavalt lepingule, milles sätestatakse orienteerivad kaubamahud, kaupade käsitlemise ja arvelduste teostamise kord ning poolte vastutus lepinguliste kohustuste mittetäitmisel.


Vagunite etteandmise-äratoomise tariif sõltub ühekorraga toimetatavate vagunite arvust.

Teenuse hinna korrektsioon (indekseerimine) toimub üks kord aastas. Sillamäe Sadama ja kliendi vahelised lepingulised suhted kolmandatele osapooltele avaldamisele ei kuulu.

 

Sillamäe Sadama raudteejaama võimaluste kasutamiseks tuleb ühendust võtta sadama kommertsosakonnaga:

  telefon: (+372) 6 405 271

faks: (+372) 6 405 279

e-mail commerce@silport.ee

Taotluses tuleb esitada:

  • ettevõtte nimetus;
  • kontaktisik;
  • telefon, faks, e-post;
  • kauba kirjeldus;
  • vaguni tüüp;
  • lähtejaam ning piiriületusjaam;
  • muu asjakohane informatsioon.