Keeruline kaup

20.07.2016 toimus Sillamäe sadamas keerulise projektikauba (179 tonnine transformaator) lossimine kaubalaevalt PACIFIC DAWN.


Transformaator tuli Türgist, Izmiri sadamast ja sihtkohaks oli Narva elektrijaam.

 

Sillamäe sadama soodne asukoht ja sobiv infrastruktuur võimaldasid toimetada transformaator kohale lühimat teed mööda ja optimaalsete kulutustega. Multifunktsionaalse terminali SilSteve ja Sillamäe sadama töötajate ning laevameeskonna tõhus koostöö tagas keerulise projektikauba eduka lossimise laevalt. Kogu operatsioonile kulus pool päeva.

 


 

 

 

Kuidas saaksime Sind aidata?

* Kohustuslikud väljad

Sillamäe sadam
Kesk 2, 40231 Sillamäe

Tel.: (+372) 392 9150
Faks: (+372) 392 9177


E-mail: silport@silport.ee

 

Kontakt