• Tere tulemast Euroopa Liidu idapoolseimasse sadamasse!
Koostööpartnerile  /  Investeerimisvõimalused  /  Tolli vabatsoon

Tolli vabatsoon

Sillamäe I kontrollitüüpi vabatsoon hõlmab 750 ha Sillamäe Sadama territooriumi.

 

Kauba paigutamine vabatsooni või vabalattu võimaldab:

  • lükata edasi impordimaksude tasumist;
  • lükata edasi kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist (nt impordi litsentsid) kuni kauba vabasse ringlusse lubamiseni või mõnele muule tolliprotseduurile suunamiseni;
  • ladustada Eestit transiidina läbivaid Euroopa Ühenduse väliseid kaupu (vältides maksude tasumist ning kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist);
  • rakendada eksporditoetuste alla kuuluva Euroopa Ühenduse kauba suhtes selle vabatsooni toimetamisest tulenevalt kauba ekspordi tolliprotseduuriga kaasnevaid meetmeid (nt eksporditoetuste väljamaksmine).

Vabatsoonid ja -laod on Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi osad või tolliterritooriumil asetsevad rajatised, mis on ülejäänud tolliterritooriumist eraldatud ja kus:

  • Euroopa Ühenduse välist kaupa loetakse imporditollimaksude ja kaubanduspoliitiliste impordimeetmete kohaldamisel väljaspool ühenduse tolliterritooriumi olevaks, kui see kaup ei ole lubatud vabasse ringlusse, suunatud mõnele muule tolliprotseduurile ega kasutatud või tarbitud muudel kui tollialaste õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
  • Euroopa Ühenduse kauba suhtes võib selle vabatsooni või -lattu paigutamise tõttu rakendada meetmeid, mida tavaliselt rakendatakse kauba ekspordil, juhul kui see on konkreetseid valdkondi reguleerivate ühenduse õigusaktidega ette nähtud.

Vabatsooni eeliste ning vabatsoonis tegutsemise kohta saab põhjalikumat infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: http://www.emta.ee/?id=858.